Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • สามารถจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณแคมเปญ วางแผนและจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลของเรา

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ผู้ชาย อายุ 22-35
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตล่าสุด) Brevet Professionnel 6
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • หากมีประสบการณ์รุ่น HBO 6 องศา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อได้รับมอบหมาย
 • Illustrator, Photoshop, Microsoft Office, Info Canva
 • คุณได้รับอนุญาตให้ใช้กล้อง
 • ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • ซื่อสัตย์ ก้าวหน้า พิถีพิถัน

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ออกแบบและจัดการทุกด้านของแผนกการตลาดดิจิทัล รวมถึงการตลาดฐานข้อมูล อีเมล และแคมเปญดิสเพลย์

   

 • จัดการและจัดการการแข่งขัน แจกของรางวัล และโครงการดิจิทัลอื่นๆ ทั้งหมด พิสูจน์อักษรและแก้ไขสื่อทางการตลาดเป็นภาษาอังกฤษ

   

   

 • สร้างรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญการตลาดของเรา

   

 • ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาและสื่อเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดของคุณ

   

 • ระบุแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเรา

   

 • วิเคราะห์เมตริกสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ ความเร็วในการให้บริการ และผู้ชมของคุณ

   

 • ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโตใหม่

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ใช้กับ Javascript (ES5, ES6)
 • เขียน HTML, CSS ได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้วิธีใช้ Silent API
 • สามารถเขียนแอพโดยใช้ Angular, React หรือ VueJs
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL หรือ NoSQL
 • API ที่เหลือสามารถขยายได้ด้วย NodeJs, Python หรือ Golang
 • สามารถใช้ Git ได้อย่างไม่มีปัญหา
 • ด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการพัฒนาเว็บไซต์
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • อนุญาตให้มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้สำหรับการทำงานนอกเวลา
 • การใช้แป้นพิมพ์ควรจะสะดวกสบาย

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 •    ออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของทีมโดยเฉพาะ

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • หากคุณเคยเการประสานงานที่มีประสิทธิภาพภายในและภายนอกองค์กร ขนาดและแนวคิดของแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ภักดีต่อองค์กร
 • สามารถเป็นพาร์ทไทม์ได้
 • ทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยได้ และทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • 1. รับผิดชอบในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์และแนวทางของร้านอาหาร MEET26 ภายในกลุ่มบริษัทฯ
 • 2. รับผิดชอบในการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • 3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน